Een bos planten met drones

Drone bosDe Amerikaanse start-up BioCarbon Engineering wil met drones bomen in bossen gaan planten. Op die manier moet het houtkap-probleem worden aangepakt. De drones moeten jaarlijks tot een miljoen bomen kunnen planten.

Jaarlijks kappen we wereldwijd zo’n vijftien miljoen hectare aan bos. Naar schatting gaat het om ongeveer zesentwintig miljard bomen. Slechts een klein deel wordt opnieuw beplant.

Ontbossing
Het idee is afkomstig van Lauren Fletcher, die ruim twintig jaar voor NASA heeft gewerkt. Hij stortte zich op een wereldwijd probleem: ontbossing. Momenteel verdwijnt er namelijk meer bos dan dat erbij komt. Daardoor wordt de klimaatverandering bevorderd. Daarom wil Fletcher drones gaan inzetten om ontbossing tegen te gaan.

Fletcher ontwikkelt drones met zijn bedrijf BioCarbon Enegineering. De drones zijn in staat om gebieden eerst te onderzoeken, om zo ontbossing te lokaliseren. Daarna vliegen de drones twee tot drie meter boven de grond om vervolgens zaden de grond in te schieten.

Sneller en goedkoper
De methode is volgens Fletcher niet beter dan zaaien met de hand. Toch is deze methode wel sneller en goedkoper, want een drone kan zo’n tien zaadjes per minuut planten. Daarmee zouden er zo’n 36.000 bomen per dag geplant kunnen worden.

BioCarbon verwacht aan het eind van deze zomer met een eerste prototype te kunnen komen. Fletcher gaat samenwerken me tbosbeheerders, overheden en non-profit organisaties.

Share:

Written by

Gerard is de beheerder van Dronevliegen.com en is electronica liefhebber.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.